BIOMASA

Dodáváme dřevní štěpku
pro energetické účely

Proč biomasu od nás

Jedná se především o dřevní štěpku z těžby a zpracování dřeva a lesních odpadů, jako jsou větve, kůra, pařezy, kořeny, odřezky, piliny, hobliny, …
Již před dodáním biomasy jsme schopni koncovému zákazníkovi dle jeho požadavků štěpku připravit s nejvhodnějšími kvalitativními a jakostními znaky pro konkrétní energetický zdroj.
Dodávaná štěpka je suchá, lze ji přímo energeticky využít spalováním v elektrárnách či teplárnách v režimu kogenerační výroby tepla a elektřiny.
Štěpkováním na požadovanou velikost frakce získá zákazník finální produkt. Doprava probíhá standardně nákladními kamiony s posuvným čelem, čímž je zaručena rychlost nakládky a vykládky biomasy.

Reference

Biomasa swonia – kontakty

nákup/výkup dřevní hmoty
a logistika