Dodáváme dřevní štěpku pro energetické účely. Jedná se především o dřevní štěpku z těžby a zpracování dřeva a lesní odpadů, jako jsou větve, kůra, pařezy, kořeny, odřezky, piliny, hobliny, …


Dodávaná štěpka je suchá, lze ji přímo energeticky využít spalováním v elektrárnách či teplárnách v režimu kogenerační výroby tepla a elektřiny.

Již před dodáním biomasy jsme schopni koncovému zákazníkovi dle jeho požadavků štěpku připravit s nejvhodnějšími kvalitativními a jakostními znaky pro konkrétní energetický zdroj.


Štěpkováním na požadovanou velikost frakce získá zákazník finální produkt. Doprava probíhá standardně nákladními kamiony s posuvným čelem, čímž je zaručena rychlost nakládky a vykládky biomasy.

Více info na mailu: swonia@swonia.cz nebo tel: 606 021 626

cs_CZCzech